Şartlar ve Koşullar

 

Sevgili Home Aparts kullanıcısı, 

 

Şartlar ve Koşullar'ın uzun ve genelde sıkıcı olarak değerlendirildiğini biliyoruz. Ancak yine de bu kuralların bir kere özenle okunması gerçekten önemlidir. Şartlar ve Koşullar Home Aparts ve sizin aranızda mevcut olan sözleşme ilişkisini başka bir ifade ile her iki tarafın da haklarını ve yükümlülüklerini diğer yandan da konuk ve ev sahibi arasındaki ilişkiye yönelik temel teşkil eden yükümlülükleri tanımlar.

 

1. Uygulama alanı, kullanım koşullarının değiştirilmesi 

 

1.1. Home Aparts online platformu kullanıcısı ile şirket yöneticisi Emre ERDEM tarafından temsil edilen, Yenibosna Nish Residence C blok Kat 8 Daire 97 Bahçelievler / İstanbul / Türkiye adresinde yerleşik,E3 Turizm, Dijital Reklamcılık Emre ERDEM (bundan sonra Home Aparts olarak anılacaktır) arasındaki iş ilişkileri için aşağıdaki Şartlar ve Koşullar geçerlidir. 

 

1.2. Şartlar ve Koşullar ev sahibi ve müşteri tarafından onaylandığı andan itibaren geçerlidir. Şartlar ve Koşullar içeriğini Home Aparts istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir. Değişiklik tarihi yazılmak suretiyle yapılan değişiklikler taraflara bildirilir.

 

1.3. Home Aparts, kullanıcıya talep üzerine ek servis ve hizmetler de sunmaktadır. Bunun için, iş bu Şartlar ve Koşullar içeriğinde söz konusu edilen özel koşullar geçerlidir.

 

2. Kayıt, kullanım sözleşmesinin oluşturulması, kullanıcı hesabına yönelik yükümlülükler

 

2.1. Her bireysel veya tüzel kişi Home Aparts hizmetinden yararlanabilir. Ancak bu kişi Home Aparts online platformuna kaydını yaptırmalı ve kullanıcı hesabı bireysel reşit bir kişi ya da temsile yetkili bir kişi tarafından yönetilmelidir.

 

2.2. Bu Şartlar ve Koşullar ve veri güvenliği kurallarının onaylanmasını müteakiben eksiksiz gerçekleştirilen kayıt (soyadı, adı, e-posta adresi, şifre) ile kullanıcı hesabı (web sayfasında üye hesabı olarak adlandırılır) düzenlenir, kullanıcı ve Home Aparts arasında online platformun kullanımına yönelik bir sözleşme mevcuttur. Kullanıcı Şartlar ve Koşullar ve/veya veri güvenliği kurallarını kabul etmediğinde kullanım sözleşmesi gerçekleşmez.

 

2.3. Kullanıcı kayıt sırasında gerçek, güncel ve eksiksiz bilgiler girmekle yükümlüdür.

 

2.4. Kullanıcı verilerin daima güncel ve doğru tutulmasından yükümlüdür.

 

2.5. Kullanıcı, kendisi tarafından seçilen şifreyi gizli tutmakla yükümlüdür.

 

2.6. Kullanıcı, kullanıcı hesabının yetkisiz kullanımı hususunda herhangi bir şüphe duyduğunda Home Aparts’ı hemen bilgilendirmekle yükümlüdür.

 

2.7. Online platformun kullanımına yönelik kayıt kullanıcı için şu aşamada ücretsizdir. 

 

3. Home Aparts genel hizmetleri

(Platform fonksiyonları, kullanıcılar arasında sözleşmelerin oluşması, ödeme yöntemleri) 

 

3.1. Home Aparts kayıtlı kullanıcılara bir online platform sunar. Bir tarafta bu platformda bir kullanıcı diğer kullanıcılara ücret karşılığında evlerin, odaların veya diğer türde ikamet noktalarının (bundan sonra konaklama olarak adlandırılacaktır) kullanımını sunabilir. Diğer tarafta bu online platformunda bir kullanıcı uygun konaklama noktaları arayabilir ve online platform üzerinden bir rezervasyon başvurusunda bulunabilir. Home Aparts, kullanıcıya konuğun ve ev sahibinin birbirini bulabileceği bir platformu sunar.

 

3.2. Konaklama yerini sunan bundan sonra ev sahibi, arayan da konuk olarak kullanılacaktır. Kullanıcı kavramı hem ev sahibini, hem de konuğu kapsar.

 

3.3. Home Aparts kuruluşunun konaklama yeri sunmadığı ve kullanıcılar (Konuk ve ev sahibi) arasında imzalanan sözleşmelerde kesinlikle bir sözleşme tarafı değildir. Home Aparts, konuk ve ev sahibi arasındaki pazarlıklara müdahil olmaz.

 

3.4. Home Aparts, bu sözleşmenin 8. maddesi (ya da 9) kapsamında güvenilir ve basit hizmet süreci sunmakla yükümlüdür. Home Aparts, ev sahibi tarafından oluşturulan konaklama ücretine yönelik talebi alır ve bu talebi konuğun kendi adına ve kendisine düzenlenecek fatura ile geçerli kılar (madde 8 ile kıyasla).

 

3.5. Home Aparts, her kullanıcıya online platformunu hem ev sahibi, hem de konuk olarak kullanma olanağını sunar.

 

3.6. Home Aparts, her kullanıcıya web sayfası üzerinden yazılı ve resimli içerikleri yayınlamaya yönelik teknik olanaklar sunar (konaklama yeri açıklamaları, değerlendirmeler v.b., bkz. madde 3.13 ve 4.1).

 

3.7. Home Aparts, online platform üzerinden konukların bağlayıcı rezervasyon başvurularını ev sahiplerine aktarır.

 

3.8. Home Aparts, bağlayıcı rezervasyon başvurusunun kabulünü ev sahibinden konuğa aktarır. Böylelikle konuk ve ev sahibi arasında konaklama yerinin kullanımına yönelik etkin bir akit oluşur. Home Aparts, bu durumda ev sahibine ve konuğa konaklama türü, kullanım süresi ve aynı zamanda fiyatının da yer aldığı bilgileri içeren bir e-posta gönderir. Sözleşme taraflarınca online platformda kaydedilen iletişim bilgileri ancak bu e-postada taraflara gönderilerek paylaşılır. 

 

3.9. Home Aparts bazı ev sahiplerine konukların doğrudan rezervasyonlarını işleme alma olanağını sunar. Bu durumda, ev sahibine bağlayıcı rezervasyon başvurusunun ulaşması ile konaklama rezervasyonu yasal bağlayıcılık kazanır. Doğrudan rezervasyonlar, açıkça doğrudan rezervasyon olarak işaretlenmektedir. 

 

3.10. Home Aparts kullanıcılara kapsamlı kişisel bir profil oluşturma olanağını sunar. Ancak bu mecburi değildir. Online platform sadece bir isim altında kullanılabilir. Madde 3.9 uyarınca (diğer) Home Aparts konuk ve ev sahibi arasında kişiye özel bilgileri yalnızca taraflar arasında bağlayıcı bir rezervasyon oluştuğunda paylaşabilir.

 

3.11. Bunun yanı sıra Home Aparts kullanıcıya önerdiği arkadaşlarını kaydetmek, bir konaklama yeri veya benzeri ile ilgili ilk değerlendirme yazısını yazmak gibi belirli faaliyetlerle “kredi”ler kazandırabileceği bir “kredi hesabı” sunar. Bu krediler nakit olarak ödenmez, ancak Home Aparts üzerinden yapılan bir rezervasyonda platform içi ödeme için kullanılabilir. Kredi hesabının nasıl ve hangi şekilde yüklenebileceğine dair tam kuralları ve bunların işbu işlem şartlarının hangi bölümde olduğuna dair bilgileri burada bulabilirsiniz . 

 

3.12. Bunun haricinde Home Aparts kullanıcılara online platform dahilinde bir mesajlaşma sistemi sunar. Bu sistemle kullanıcılar kendi aralarında, örnek olarak gerçek iletişim bilgilerini açıklamadan önce rezervasyon başvurularına yönelik belirsizlikleri gidermek için, iletişim kurabilir.

 

3.13. Home Aparts kullanıcılara ayrıca online platformda kullanıcıların birbirlerini karşılıklı değerlendirebilecekleri bir değerlendirme sistemi sunar. Bu değerlendirme sisteminin kullanımına yönelik düzenlemeler 11. ve aynı zamanda 12. maddeler altında yer almaktadır.

 

3.14. Home Aparts ev sahiplerine ve konuklara bir sigorta sunar. Home Aparts sigortası belirli kurallar çerçevesinde yükümlülükleri, kiralanan konaklama yerlerinin envanterinde oluşacak hasarların tazmininin sağlanmasını temel alır.

 

3.15. Home Aparts hizmetleri kullanıcılara mevcudiyetleri var sayılarak sunulur. Home Aparts, hizmetleri sürekli erişilebilir kılmaya çaba gösterir. Bakım işlemleri, geliştirmeler veya arızalar nedeniyle kullanım olanakları sınırlanabilir veya bazen kesilebilir. Home Aparts burada bahsedilen türdeki arızaları kullanıcılara mümkün olduğunca erken bildirecektir. 

 

4. Home Aparts tarafından ev sahiplerine sunulan özel hizmetler

(Konaklama yerlerinin ayarlanması, rezervasyon iptalleri, uygulama süreçleri, sigorta olanakları)

 

4.1. Home Aparts ev sahiplerine konaklama yerlerini online platformda bir açıklama, resimler, fiyatlar, uygunluk takvimi ve bir kişisel kullanıcı profili ile (konaklama yeri profili) düzenleme olanağını sunar.

 

4.2. Home Aparts ev sahiplerine, konaklama yerlerini çeşitli fiyatlarda (şu anda “genel fiyat“ veya “sezon fiyatı” adı altında) belirli dönemlerde düzenleme olanağını sunmanın yanı sıra temizlik hizmetleri giderleri, çamaşır makinesi kullanımına yönelik giderler v.b. gibi ek giderleri bildirme ve talep etme olanağını sunar.

 

4.3. Home Aparts ayrıca ev sahiplerine konukları için rezervasyon iptali koşullarını düzenleme olanağını da sunar. Çeşitli rezervasyon iptal koşullarını burada bulabilirsiniz. Ev sahibi bir rezervasyon iptali seçeneğini tercih ettiğinde, bu ev sahibi ve konuk arasındaki akitin bağlayıcı bir kısmı olur. Bunun haricinde konuk ve ev sahibi arasındaki akit sadece her iki tarafta bu iptali onayladığında ve bu onaylama yazılı metin olarak birbiriyle tutarlı e-postalar ile beyan edildiğinde iptal edilebilir.

 

4.4. Home Aparts konukların bağlayıcı rezervasyon başvurularını ev sahibine iletir. Rezervasyon başvurusunun ev sahibi tarafından onaylanması ile konuk ve ev sahibi arasında bağlayıcı bir akit oluşur. Rezervasyon başvuruları başka bir ev sahibi konuğun rezervasyon başvurusunu daha önce onayladığında otomatik olarak sistemden silinir.

 

5. Home Aparts tarafından konuklara sunulan özel hizmetler 

(Arama fonksiyonu, süreç, şikayet olanağı)

 

5.1. Home Aparts konuklarına olası konaklama yerlerini aramaya yönelik pazar yeri yapısında bir online platform sunar.

 

5.2. Home Aparts konuklara online platform aracılığıyla belirli bir dönem için sadece bir rezervasyon başvurusu sunma olanağını sağlar. Ev sahibi tarafından rezervasyon başvurusu onaylandığında, konuk bu onaya yönelik etkin bir akit oluşturur.

 

5.3. Home Aparts, kendi takdiri doğrultusunda özel aksiyonlar kapsamında ev sahiplerine avantaj sağlayacak hediye çekleri dağıtma olanağına sahiptir. Home Aparts buna yükümlü değildir, konuğun her türde özel aksiyon talebinde bulunma hakkı yoktur.

 

5.3.1. Bu hediye çekleri Home Aparts tercihine göre belirli bir tutar veya bir konaklama fiyatına yönelik yüzdesel bir oran üzerinden bir indirim içerir.

 

5.3.2. Özel aksiyon durumunda konuk ilgili indirimin belirtilmiş olduğu ve hediye çeki kodunu içeren bir çek alır. Bu hediye çeki kodunu konuk, indirimin geçerlilik kazanması için rezervasyon sırasında belirtmelidir.

 

5.4. Home Aparts bunun haricinde konaklamaya ve/veya ev sahibine yönelik olası sorunları giriş kaydının yapılmasının ardından en geç 24 saat içinde Home Aparts sunucusuna bir şikayet bildirimi aracılığıyla bildirmelidir. Bu şikayet en azından yazılı şekilde (e-posta) yapılmalıdır. Bu şikayette konuk somut olarak şikayet nedenini açıklamalıdır. Bu durumda Home Aparts uzlaştırıcısı bir çözüm bulmaya çalışır. Konaklama yeri akitinin tarafları (ev sahibi ve konuk) çözüm konusunda her iki tarafın da mutabakata vardığını gösterecek iki eş beyanat verdiğinde bunu kabul etmiş sayılırlar. Uyumlu beyanlar en azından şekil yapısında (e-posta) sunulmalıdır. Müteakip adımlar 9.2 maddesine göre atılır.    

 

6. Ev sahibinin hizmetleri ve diğer yükümlülükleri

 

6.1. Ev sahibi 8 ve 9 maddeleri bağlamında hizmet sunmakla yükümlüdür.

 

6.2. Ev sahibi iletişim verileri açısından ödeme sürecinin gerçekleştirilmesine yönelik veriler dahil olmak üzere gerçek ve doğru bilgiler sunmakla yükümlüdür.

 

6.3. Ev sahibi, konuğa konaklama yeri hakkına uygun bir izlenim sunabilmek için ve sunulan teklifi değerlendirmesine olanak sağlamak için ilgili konaklama yerine yönelik teklifi yazılı ve gerektiğinde resim ile doğru ve eksiksiz tanımlamakla yükümlüdür. Teklife, konaklama yerine yönelik konuğun karar vermesinde önem teşkil eden, özellikle konaklama yerinin değerini etkileyen konaklama yeri eksikliklerinin veya diğer dezavantajlarının da belirtildiği tüm özellikler de dahil edilmelidir.

 

6.4. Ev sahibi, oluşabilecek katma değer vergisi dahil ilgili teklifin eksiksiz fiyatını ve diğer fiyat unsurlarını (örn. temizlik giderleri gibi) konaklama profilinde belirtmekle yükümlüdür. Ev sahibi, bunu yaparken temizlik giderleri vb. gibi diğer temel fiyat unsurlarını ayrıca belirtmekle yükümlüdür.

 

6.5. Ev sahibi, rezervasyon iptal seçeneklerinden birini sunmakla yükümlüdür. Farklı rezervasyon iptal seçenekleri burada incelenebilir. Rezervasyon iptal şartları ev sahibi ve konuk arasında oluşan akitin bir parçası olur.

 

6.6. Ev sahibi konaklama profili üzerinde kullanım hakkı kapsamına girmeyen olası mekansal düzenlemeleri ve/veya sözleşmenin bir kısmını teşkil edecek konaklama yerinde mevcut nesneleri ve/veya diğer davranış kuralları gibi hususları (“Konut kuralları“) belirtmekle yükümlüdür.

 

6.7. Ev sahibi konukların bağlayıcı rezervasyon başvurularını 24 saat içinde kabul etmek veya ret etmekle yükümlüdür.

 

6.8. Ev sahibi sunulan doğrudan rezervasyon kapsamında iş bu aynı zamanda bundan elde edilen sözleşme koşullarının bağlayıcılığını kabul etmekle yükümlüdür. Ev sahibi doğrudan rezervasyon olanaklarını sunmaya yükümlü değildir.

 

6.9. Ev sahibi, konaklama profilinde sunulan toplam fiyatı aşan ek gider, provizyon veya diğer ödeme türlerini konuktan talep etmeyecektir.

 

6.10. Ev sahibi, konuğa düzenli bir fatura sunmakla yükümlüdür.

 

6.11. Ev sahibi gerektiğinde akit tarafının kimliğini şahsen kontrol etme yükümlülüğünü üstelenmektedir. Home Aparts, kişilerin kimliğinin belirlenmesi internet ortamında sınırlı olduğundan, kayıt sırasında girilen verilerin yalnızca sınırlı bir kısmını denetleyebilir. Bu nedenle tüm çabalara rağmen bir kullanıcı hesabına yanlış bilgilerin girilmesi önlenememektedir. 

 

7. Konuğun hizmetleri ve diğer yükümlülükleri

 

7.1. Konuk 8 ve 9 maddeleri bağlamında hizmet almakla yükümlüdür.

 

7.2. Konuk iletişim verileri açısından ödeme sürecinin gerçekleştirilmesine yönelik veriler dahil olmak üzere gerçek ve doğru bilgiler sunmakla yükümlüdür.

 

7.3. Konuk, ev sahibi tarafından sunulan iptal etme koşullarını ev sahibi ve konuk arasında gerçekleşen akitin bir parçası olarak kabul etmekle yükümlüdür. Bunun haricinde konuk ve ev sahibi arasında gerçekleşen akit sadece her iki tarafın feshi onayladığında ve bu onaylama yazılı bir şekilde, birbiriyle tutarlı e-postalar ile beyan edildiğinde iptal edilebilir.

 

7.4. Konuk “Konut kurallarına“ uymakla yükümlüdür. Ev sahibi ve konuk arasında gerçekleşen akitin temel parçası olarak 6.6 maddesi geçerlidir.

 

7.5. Konuk gerektiğinde sözleşme ortağının kimliğinin kendisine ibraz edilmesini talep etme yükümlülüğüne sahiptir. Home Aparts, kişilerin kimliğinin belirlenmesi internet ortamında sınırlı olduğundan, kayıt sırasında girilen verilerin yalnızca sınırlı bir kısmını denetleyebilir. Bu nedenle tüm çabalara rağmen bir kullanıcı hesabına yanlış bilgilerin girilmesi önlenememektedir.  

 

8. Hizmetler & Ödemeler 

(ücretler, komisyon, ödeme akışı)

 

8.1. Ev sahibi ve konuk arasında bağlayıcı bir rezervasyon başvurusunun kabul edilmesi veya doğruda rezervasyon yapılması durumunda, ev sahibi rezervasyon için girişte bir konaklama yerinin ev sahibinden konuğa belirli bir dönem için sunulmasına yönelik yükümlülükler ve konuğun bunun için ev sahibine belirli bir ücret ödeme yükümlülüğü üzerine etkin bir akit oluşur. Ödenecek tutar ev sahibi ve konuk arasında konaklama yerinin tahsis edilmesi için kararlaştırılan ücretten (konaklama ücreti) ve aynı zamanda olası diğer kararlaştırılan temizlik giderleri veya konaklama yeri profilinde belirtilen çamaşır makinesi vb.bedelinden oluşmaktadır.

 

8.2. Ev sahibi bağlayıcı akitin gerçekleşmesi ile konaklama ücretini konuktan talep etme hakkına sahiptir, ödeme doğrudan yapılmalıdır.

 

8.3. Ev sahibi ve Home Aparts ev sahibinin 8.1 aynı zamanda 8.2 maddesi gereğince oluşan talepleri sözleşmenin oluşumunda Home Aparts kuruluşuna sattığı ve geri çekilme olarak kendisine devrettiği konusunda hem fikirdir.  

 

8.3.1. Home Aparts, ev sahibine talebi satın alma fiyatı olarak konaklama fiyatının %95’ini ödeyecektir. Ev sahibinden alınan komisyon oranı konaklama bedelinin %5’idir. Konuktan alınan komisyon oranı konaklama bedelinin %10’u dur.Home Aparts, bu komisyon oranını ev sahibi ve konuk menfaatine özel aksiyonlar ve indirimler kapsamında bazen değiştirme hakkını saklı tutar. Ev sahibi ve konuk online platformda olası belirtilen indirimler ve özel aksiyonlar üzerine kullanıcıyı hesabı üzerinden bilgilendirilecek ve gerektiğinde kendisine e-posta yoluyla bilgilendirme gönderilecektir. 

 

8.3.2. Home Aparts ve ev sahibi talep edilen fiyatın konuğun konaklama noktasına giriş yapmasının ardından 48 saat içinde ödenmesi gerektiği hususunda uzlaşmıştır.

 

8.4. Konuk, ödemenin tamamını belirtilen süre içerisinde Home Aparts’a ödemekle yükümlüdür.

 

8.5. Home Aparts bedeli kendi adına kendi hesabına tahsil eder. 

 

9. Rezervasyon iptalleri ve şikayet durumunda hizmet süreci

 

9.1. Misafir rezervasyonu sadece iptal koşullarına uygun şekilde iptal edebilir.

 

9.1.1. Home Aparts konuğa iptal şartları uyarınca geri ödemeyi konuk ve ev sahibi arasında kararlaştırılan rezervasyon iptal koşulları uyarınca ödemekle yükümlüdür. 

 

9.2. Konuk giriş yapmasını müteakip 24 saat içerisinde konaklama yerindeki eksiklikleri içeren bir şikayet bildirimini Home Aparts’a yazılı olarak sunduğunda, Home Aparts sunulan şikayeti inceleyecektir. Home Aparts, her iki tarafın da kabul edeceği bir çözüm sunmaya çalışacaktır.

 

9.2.1. Taraflar, Home Aparts’ın uzlaşmalı bir çözüm bulması ve buna istinaden gerekli görülmesi halinde bir fiyat indiriminin yapılması durumunda asıl konaklama bedeli ile konuk ve ev sahibi tarafından kusurlar nedeniyle mutabakata varılmış bedel arasındaki farkın konuğa ödenmesi hususunda uzlaşmıştır.

 

9.2.2. Home Aparts komisyon oranı tarafların uzlaşmalı fiyat indirimi üzerinden değil gerçek rezervasyon fiyatı üzerinden olacaktır.

 

10. Dolandırıcılık vakaları 

 

10.1. Konuk ve/veya ev sahibinin dolandırıcılık şüphesi açısından suçsuz olduğu kanıtlanıncaya kadar taraflara herhangi bir ödeme yapılmayacağı konusunda uzlaşılmıştır.

 

10.2. Home Aparts şüpheli durumlarda polise ya da savcılığa şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunma hakkını saklı tutar.

 

11. Değerlendirme sistemi

 

11.1. Home Aparts üyelerine sözleşmenin imzalanmasının ardından bir değerlendirme sistemi ile birbirlerini karşılıklı değerlendirme olanağını sunar ve diğer üyeler tarafından yayınlanan içeriklerin yardımcı, önemli veya faydalı olup olmadığının değerlendirilmesini sağlar.

 

11.2. Üyeler, belirtilen değerlendirmelerde sadece gerçek bilgiler girmekle ve yasal kurallara uymakla yükümlüdür. Değerlendirmeler konuya uygun gerçekleştirilmeli ve gereksiz eleştiriler içermemelidir.

 

11.3. Home Aparts tarafından değerlendirmelerin kısmen denetlenmesi söz konusudur.

 

11.4. Değerlendirme sistemi amacı dışında kullanılmamalıdır. Yasak olan hususlar,

11.5. Home Aparts alınan bilgiler doğrultusunda (üçüncü kişi notları) değerlendirmeleri, 11.4 doğrultusunda izin verilmeyen bir içeriğe sahip olmaları durumunda ya da 12.2 doğrultusunda yasak bir içeriğe sahip olmaları durumunda, kısmen ya da tamamen silme hakkını saklı tutar.

 

12. İçerikler: Haklar, hakların verilmesi, yasak içerikler, muafiyet

 

12.1. Konaklama yeri tanımı, değerlendirme, profil resimleri 

 

12.1.1. Ev sahipleri tarafından açıklama olarak kullanılan telif hakkı korumasına tabii bilgiler, özellikle metinler ve fotoğraflar, grafikler ve videolar (Konaklama yeri açıklamaları) ve aynı zamanda kullanıcılar tarafından değerlendirme için kullanılan metinler ve kullanıcılar tarafından kullanılan profil resimleri üçüncü kişilerin, özellikle telif, marka veya kişisel haklarını ihlal etmemelidir.

 

12.1.2. Kullanıcılar, 12.1.1 maddesinde belirtilen metinlerin ve fotoğrafların, grafiklerin ve videoların veya diğer korunan eserlerin ve/veya marka haklarının ve/veya kişisel haklar açısından onayların alınmasını sağlamakla yükümlüdür.

 

12.1.3. Home Aparts kullanıcısı, Home Aparts online platformunda bir konaklama yerinin kamuya açıklamasının veya bir değerlendirmenin yayınlanarak erişilebilir kılınması ile (giriş, yükleme ve neticesinde metinlerin, fotoğrafların, videoların, grafiklerin v.s. erişime sunulması) Home Aparts’a bu eserin (kısmen ya da tamamen) dünya çapında kullanılması için, Home Aparts’in sunduğu hizmetlerin ya da bu hizmetlerin internette reklamında ya da mobil uygulama (kamuya açıklama hakkı) kullanma hakkını ücretsiz, münferit olmayan, zamansal ve mekansal sınırsız kullanım hakkını vermiş olur. Ayrıca Home Aparts tarafından sunulan hizmetlerin dünya çapında reklam edilmesi ya da bu hizmetlerin her türlü basılı medyada, televizyon ve radyo reklamında kullanılması (çoğaltma, dağıtma, yayınlama, kamusal yayınlama hakkı) ve ayrıca eserleri işleme ya da değiştirme ve bu hakları, amacı uygulamak (Home Aparts tarafından sunulan ya da reklam edilen hizmetin verilmesi) açısında gerekli olduğu sürece, üçüncülere devretme hakkını verir.

 

12.1.4. Home Aparts kullanıcısı, Home Aparts online platformunda bir profil resminin yayınlanarak erişilebilir kılınması ile (fotoğrafların yüklenmesi, metinlerin yayınlanması v.b.) Home Aparts’a bu eserin (kısmen ya da tamamen) dünya çapında kullanılması için, Home Aparts’in sunduğu hizmetlerin ya da bu hizmetlerin internette reklamında ya da mobil uygulama (kamuya açıklama hakkı) kullanma hakkını ücretsiz, münferit olmayan, zamansal ve mekansal sınırsız kullanım hakkını vermiş olur. Kullanıcının profil resmi Home Aparts tarafından 12.1.3 maddesine göre kullanıcının buna yazılı onayı olmaksızın reklam için kullanılamaz.

 

12.1.5. Home Aparts yukarıda belirtilen maddeler doğrultusunda kullanıcının yüklediklerinin içerikler bağlamında incelenmez.

 

12.1.6. Home Aparts, içerikler 12.2’ye göre hukuka aykırı ya da yasak ya da yasaklanan faaliyetler olarak değerlendirilebilecek ise, ilgili bilgilendirme doğrultusunda (üçüncülerden bilgi) içerikleri kısmen ya da tamamen silme hakkını saklı tutar.

 

12.1.7. Diğer yasaklanan içerikler ve faaliyetler

 

12.2. Kullanıcı online platformundaki davranışlarının geçerli yasalara ve bu Şartlar ve Koşullar'a uygun olmasından sorumludur. Aşağıda sunulan içerikler ve faaliyetler geçerli yasaları ihlal etmektedirler ve 12.1. maddesi bağlamında online platform üzerinden veya Home Aparts görüşüne göre Home Aparts hizmetlerinin üzerinden yayınlanmaması gereken ve bunun neticesinde online platform ve bunun sunduğu hizmetlerde yasak olan hususlardır:

12.2.1. Belirtilen listede sunulan örnekler çerçeveyi sınırlandırmamaktadır. Yasal kuralları, üçüncü kişilerin haklarını veya bu Şartlar ve Koşullar'ı ihlal eden hususların sonuçları 12.3 (muafiyet), 13. (içeriklerin silinmesi ve hesapların bloke edilmesi) ve 14. (kullanıcı sorumluluğu) maddelerde düzenlenmiştir.

 

12.3. Muafiyet

 

12.3.1. Kullanıcı, Home Aparts’a karşı diğer kullanıcıların veya diğer üçüncü kişilerin haklarının kullanıcı tarafından yayınlanan teklifler, içerikler veya web sayfasının farklı amaçlarla kullanımı ve aynı zamanda üye tarafından sunulan değerlendirmeler neticesinde ihlal edilmesi durumunda ilk talepler hususunda Home Aparts’a muafiyet tanır.

 

12.3.2. Kullanıcı bu durumda Home Aparts’in gerekli mahkeme giderlerini (avukat ve mahkeme giderleri) de üstlenir.

 

12.3.3. Kullanıcı, ayrıca Home Aparts’a üçüncü kişi taleplerine karşı taleplerin denetiminde ve savunma için gerekli olan tüm bilgileri doğrudan, gerçekler doğrultusunda ve eksiksiz sunmakla yükümlüdür.

 

13. İçeriklerin silinmesi, hesapların sınırlandırılması ve bloke edilmesi

 

13.1. Home Aparts, bir kullanıcı yasal kuralları, üçüncü kişilerin haklarını veya Şartlar ve Koşullar’ları ihlal ettiğinde doğrudan fesih hakkını ve aşağıdakileri yapma hakkını saklı tutar:

13.2. Bu önlemler yasal olarak gerekli olmadıkları sürece Home Aparts ’in takdirindedir, ancak Home Aparts kullanıcının haklı menfaatlerini, zamanda ihlalin tüm hususlarını ve suçun derecesini de dikkate alacaktır.

 

13.3. Bir kullanıcı bloke edildiği anda bu üye başka bir kullanıcı adı ile de giriş yapamaz veya başka bir kullanıcı hesabı üzerinden hizmetlerden yararlanamaz.

 

13.4. Kullanıcılar arasında daha önce oluşan akitler sınırlandırmalar veya kullanıcı blokajından muaf tutulur.

 

14. Kullanıcının yükümlülüğü

 

14.1. Kullanıcı, kullanıcı hesabının kullanımı altında işleme alınan tüm etkinliklerden sorumludur, kullanıcı kendi hesabının kötü amaçlı kullanılmasından sorumlu tutulmadığı sürece bu geçerlidir.

 

15. Sorumluluk sınırlamaları ve Home Aparts garanti hizmetleri

 

15.1. Home Aparts, herhangi bir sınırlama olmaksızın Home Aparts personeli ve uygulamaya yardımcı olan hizmetlerinin neden olduğu hasarlardan, kusurların kötü amaçlı gizlenmesinden, bir garantinin devralınmasından ve aynı zamanda yaşam, bedensel ve sağlık açısından zararlardan sorumludur.

 

15.2. Diğer hasarlar için Home Aparts yalnızca, akitlerin kurallara uygun uygulanmasını ve yerine getirilmesini olası kılan ve akit taraflarının normalde güvenebileceği (ana yükümlülük) bir yükümlülüğün ihlal edilmesinde sorumlu tutulabilir. Zarar tazmini yükümlülüğü bu gibi durumlarda yalnızca sözleşmesel anlamda tipik olan ve ön görülebilir durumlara sınırlıdır. Ürün sorumluluk yasası uyarınca olası bir sorumluluk saklı kalır. Home Aparts yukarıda belirtilenlerden daha kapsamlı bir sorumluluk üstlenmez.

 

15.3. Home Aparts konuk ve ev sahibi arasındaki akit sürecine dahil olmadığından konaklama için oluşan akit bağlamında herhangi bir garanti ve/veya sorumluluk üstlenmez. Fakat Home Aparts, konuğun ev sahibine karşı belirttiği taleplerde kendine karşı lanse edilen talepler bağlamında sorumludur (Madde 8, 9).

 

16. Geçerlilik süresi, fesih

 

16.1. Kullanım sözleşmesi madde 2 uyarınca kayıttan itibaren sınırsız geçerlidir.

 

16.2. Kullanıcılar kullanım sözleşmesini her zaman fesih edebilir.

 

16.3. Home Aparts Şartlar ve Koşullar sözleşmesinin bir kısmını veya tamamını istediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

 

16.4. Sözleşme ilişkisi son gerekli hizmet süreci madde 8 ve 9 belirtilen son hizmetler verildiğinde tamamlanmış olur.

 

16.5. Home Aparts önemli sebeplerden ötürü bloke etme ve fesih hakkı saklı kalmaktadır.

 

17. Kullanım koşullarının değiştirilmesi

 

17.1. Home Aparts, Şartlar ve Koşullar'ı ileriye yönelik olarak aşağıdaki durumlarda değiştirme hakkını saklı tutar:

 

17.1.1. Pazarın durumu sözleşmenin imzalanmasının ardından hesaplama ve teknik anlamda Home Aparts açısından önemli ölçüde ve şekilde değişirse, Home Aparts Şartlar ve Koşullar kullanıcı açısında kabul edilebilir ölçüde provizyon tutarı açısından değiştirme hakkını saklı tutar; bu özellikle olası ve makul fiyat artışlarını kapsar.

 

17.1.2. Home Aparts teklifi ve servisi iyileştirmek, geliştirmek veya taraflar lehine değiştirmek istediğinde Şartlar ve Koşullar uyarlama hakkını saklı tutar.

 

17.1.3. Yasalar ya da mahkeme kararları Şartlar ve Koşullar'ın değiştirilmesini gerekli kıldığında, Home Aparts Şartlar ve Koşullar değiştirme hakkını saklı tutar.

 

17.2. Şartlar ve Koşullar değişikliklerinin geçerlilik kazanması için dört haftalık bir süreçte ön görülmektedir ve değişiklikler bu dört haftalık süreç öncesinde web sayfasında duyurulur. Eş zamanlı olarak kullanıcılar değişiklik hakkında e-posta yoluyla bilgilendirilir. 

 

17.3. Kullanıcı hesabına bir sonraki girişte kullanıcı Şartlar ve Koşullar değişiklik hakkında bilgilendirilir ve Opt-In aracılığıyla değişikliği onaylaması istenir.

 

17.4. Dört haftalık süreç içerisinde işleme alınan değişiklikler kullanıcı tarafından onaylanmadığı takdirde sözleşme önerilen değişiklikler olmadan devam eder. Fesih hakkı saklı kalır.

 

18. Son hükümler

 

18.1. Türkiye Cumhuriyeti yasaları geçerlidir.

 

18.2. Kullanıcı tüccar, kamu hukukuna ya da özel kamu varlıklarına göre bir tüzel kişi ise, bu sözleşmeden doğan tüm anlaşmazsızlıklar için Home Aparts’in yerleşik bulunduğu İstanbul mahkemeleri yetkilidir. Aynı husus kullanıcı için Türkiye sınırlarında genel yetkili bir mahkeme tayin edilemediğinde veya kullanıcı Türkiye’de ikamet etmediğinde veya davanın açıldığı dönemde ikamet adresi bilinmediğinde de geçerlidir.

 

18.3. Kullanıcı ile imzalanan sözleşmenin bu kural dahil, münferit kuralları kısmen veya tamamen geçerliliğini yitirdiğinde veya yitireceği zaman diğer kuralların geçerliliği bundan etkilenmeyecektir. Aynı husus sözleşmede eksikliklerin bulunması durumunda da geçerlidir.